Časté zmeny zákonov zaťažujú podnikateľov na Slovensku

Podnikateľ by sa mal v prvom rade venovať svojej činnosti, dbať o to, aby firma prosperovala a ľudia v nej pracujúci, boli spokojní a zároveň aj adekvátne odmeňovaní. V súčasnosti však toto všetko sťažujú podnikateľom hlavne časté zmeny v dôležitých zákonoch.

podnikatel

 
Zložitá legislatíva
 
(ZMPS), čiže Združenie mladých podnikateľov Slovenska má na starosti sledovanie legislatívy desiatky najdôležitejších zákonov, ktoré sa týkajú podnikateľov a menia sa každé dva týždne.
Zo štatistík vyplýva, že niektorý z dôležitých zákonov sa mení v priemere raz za dva týždne a doposiaľ to bolo asi 27 zmien. Medzi zákony, ktoré zmenami prechádzajú najčastejšie, patrí zákon o sociálnom poistení. (ZPS) Združenie podnikateľov Slovenska je ďalšia z podnikateľských organizácií, ktorá hovorí dokonca o 400 nových zákonoch ročne alebo ich zmenách. Pre podnikateľov sú časté legislatívne zmeny komplikáciou a problémom tieto zmeny aj sledovať, a navyše spôsobujú problémy v podnikateľskom prostredí. Stálosť legislatívy a jej zrozumiteľnosť tvoria najväčšie prekážky v podnikaní na Slovensku.

iphnoe
 
Aplikácia ako pomoc

ZPMS sa rozhodlo, že práve z tohto dôvodu, ktorý vnáša nestálosť do podnikateľského prostredia,  vytvorí pre podnikateľov bezplatnú aplikáciu, aby prinášala dostupnú a hlavne zrozumiteľnú formu informovanosti o schválených nových zákonoch alebo ich  pripravovaných zmenách. Nedávno aplikácia napríklad informovala podnikateľov o tom, že už nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť zánik ani vznik živnosti. Medzi dôležité informácie patrí aj povinnosť neziskových organizácií, právnických osôb a ostatných subjektov zapísať do registrov údaje o konečnom užívateľovi výhod od 1.11.2018.
K pripravovanej legislatíve sa budú môcť v budúcnosti podnikatelia vyjadriť cez aplikáciu, pričom ich názor sa dostane priamo k vládnym inštitúciám či poslancom cez poslanecké organizácie.

zákoník práce
 
Nestíhajú ani poctivci
 
Ani najväčší poctivci, ktorí chcú zákony dodržiavať, množstvá legislatívnych zmien a zároveň aj povinností z nich vyplývajúce, sledovať nestíhajú, pretože tempo týchto zmien je závratné. Práve preto je tu nástroj, ktorý pomôže vyvarovať sa chýb v legislatíve a orientovať sa v nej. Aplikácia BiznisInfo je pre každého bezplatná, dá sa nainštalovať do smartfóna a ľudskou rečou upozorní podnikateľa na dôležité zmeny.

Nezařazené