Technika

Celá naša spoločnosť závisí na technike a technika závisí od spoločnosti, pretože existuje vďaka potrebám spoločnosti. Technický rozvoj mení celú spoločnosť a ľudí. Vynálezy z minulosti majú obrovský dopad na technický rozvoj. Veľmi významnými vynálezmi z minulosti sú koleso, ktoré malo nepredstaviteľný dopad na dopravu, veterné  a vodné mlyny, ktoré sa stali úžasnými poskytovateľmi energie. Taktiež ekonomika založená na manuálnej práci bola nahradená strojmi. Najväčšími úspechmi boli vynálezy párneho stroja a strojov poháňaných elektrickou energiou.

stanice

Spoločnosť vytvorila obrovský vedecký a technický pokrok v mnohých oblastiach, najmä v doprave, medicíne, biológií a v informačnej technike. Tento pokrok si uvedomujeme, napríklad keď porovnáme, ako ľudia cestovali v minulosti, a ako cestujú ľudia dnes. V minulosti mali prevažne iba zvieratá, na ktorých sa prepravovali. Dnes máme množstvo dopravných prostriedkov, ktoré zvládnu aj veľmi ďaleké vzdialenosti. Napríklad autá, lietadlá, vlaky, lode, autobusy a ďalšie. Taktiež si tento pokrok uvedomíme, keď si spomenieme na to, čo všetko človek už dokázal. Dokázal zostrojiť vesmírnu loď, raketu a dostať sa do vesmíru a preskúmať ho. Tiež sa človek vďaka technike dostal na severný a južný pól, dokázal odmerať polomer Zeme a zistiť jej tvar a pohyby.

letadlo

. Bez techniky a vynálezov by sme nič z toho nevedeli. Taktiež by sme nevedeli žiadne informácie o vesmíre. Technické vynálezy nám uľahčujú každodenný život, napríklad rôzne domáce spotrebiče, ktoré sú znova veľmi významným vynálezom človeka. Okrem každodenných maličkostí nám technika pomáha aj v závažnejších situáciách, napríklad technika v medicíne, dokáže zachrániť ľudský život, alebo ho aspoň predĺžiť. Bez týchto vynálezov by bol život človeka oveľa náročnejší. Okrem pozitív ma technika aj negatíva, pretože človek dokázal vymyslieť napríklad aj jadrové elektrárne, ktoré ničia krajinu a prostredie, v ktorom žijeme.