Včelárstvo je jednou z možností na podnikanie. Skutočnosť, že bývate v meste, nie je prekážkou.

Mnoho ľudí sa v určitej etape zamýšľa nad svojim životom a popri tom zvažuje vymeniť svoju prácu za možnosť podnikať. No a včelárenie je jednou z možností, čomu sa venovať.
 

včely

Vidiek vymenili za mesto
Včelám sa donedávna perfektne darilo hlavne na vidieku, no v súčasnosti je to naopak, v mnohých mestách je pre ne vhodnejšie a čistejšie ovzdušie i rastliny, čo má na svedomí znížené množstvo výfukového olova. Tento fakt položil základ chovu včiel aj mestách. Vidiek je takmer zamorený pesticídmi, ktoré ničia smotné včely a ich med veľmi znehodnocujú, a tak postupne dochádza k ich vymieraniu. Mestské včelárne zaznamenali rozmach vo veľkomestách na celom svete a postupne sa to rozbieha už aj na Slovensku.
 
Záväzok na celý život
Podnikanie s včelami je vlastne celoživotné učenie sa a zbieranie skúseností, nových prístupov a metód, a práve v tom je jeho krása, že je úzko spojené s prírodou. Potom, ako absolvujete kurz základov alebo stáže dlhej jeden rok pod dozorom skúseného včelára či prečítaní odbornej literatúry môžete naštartovať svoju kariéru.

včelíny
 
Dobré rady pre začiatočníkov v tomto odbore:
-Ak začínate podnikať v mestských aglomeráciách, tak je potrebné dodržiavať zásady, ktoré sú zhrnuté vo všeobecne záväznom nariadení o chove včiel v konkrétnej obci, aby ste získali informácie o podmienkach, ktoré treba pri chove dodržiavať.
-Každý roj včiel treba zaregistrovať v Centrálnom registri chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev v SR a takisto ho treba nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
-Dôležité je zistiť, či chovateľ nie je na včely alergický, v opačnom prípade by na ich chov mal úplne zabudnúť. Bolo by vhodné, aby absolvoval základný kurz  alebo získal prax ako pomocná sila v zabehnutom chove.

-Zabezpečte, aby roj neohrozoval susedov, a to sa dá vyriešiť vybudovaním 2 metrevysokej bariéry na hraniciach pozemkov. Ani výlet včiel z úľa by nemal byť orientovaný na stranu susedného pozemku a počet včelstiev sa odporúča maximálne desať. Napájadlá s vodou sú pre ne samozrejmosťou.
-Kontrolovať a ošetrovať ich treba v pokoji a takisto treba uistiť susedov, že neútočia bezdôvodne, ale len sa bránia, napríklad hluku, búchaniu do úľov alebo ich dráždi aj alkohol či parfém.
-Na včelnicu treba osadiť výstražnú tabuľku, na ktorej je kontakt na vás a základné zásady správania sa pri úľoch.

Nezařazené