Franchising ako dokonala voľba podnikania

Franchising sa na prvý pohľad zdá ako dokonalá voľba podnikania pod známou značkou bez potreby vynaloženia veľkej námahy na jeho úspešný predaj.  Realita však nie je taká jednoduchá. Rozhodnutie podnikateľa, či sa pripojiť k existujúcej franchisingovej sieti alebo vytvoriť radšej „vlastný biznis“ nie je také jednoduché. Pri rozhodovaní je nutné vziať do úvahy viaceré faktory.
 
volba
 
Čo to je?
 
Franchising nie je odvetvie, je to metóda predaja výrobkov alebo služieb, ktorá takmer nepozná žiadne hranice. I napriek jeho rozšírenému využitiu, je tento koncept dodnes mnohými nepochopený. Franchising dokázal už pred mnohými rokmi v USA ako aj v ostatných rozvinutých krajinách, že je životaschopnou metódou distribúcie produktov a služieb, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na ekonomický rozvoj prostredníctvom vytvárania nových podnikov a nových pracovných miest. Franchising v podstate predstavuje zmluvu, ktorá sa uzatvára medzi dvoma alebo viacerými podnikateľskými subjektmi. Základom franchisingu je práve franchisingová zmluva, ktorá predstavuje „akúsi licenciu“, teda právo užívať podnikateľský nápad iného podnikateľa.
 
Franchising je často, ale chybne označovaný ako priemysel. Je možné ho charakterizovať dvoma spôsobmi a to ako „nepriateľ“ veľkých podnikateľov, ale na druhej strane aj ako „posledná nádej“ malých podnikov v integrovanom boji maloobchodných reťazci.

dohoda
 
Ako to funguje?
 
Vstup do franchisingovej siete si vyžaduje pomerne vysoké počiatočné náklady a hlavne nutnosť podriadiť sa franchisorovi a striktným podmienkam franchisingovej zmluvy v podobe obmedzených právomoci v užívaní značky a distribuovania výrobkov a služieb. Mnohí ho prirovnávajú skôr k pracovnoprávnemu vzťahu ako k forme podnikania, nakoľko táto spolupráca medzi oboma zmluvnými stranami pripomína skôr vzťah zamestnanca a zamestnávateľa ako dvoch podnikateľských subjektov. Napriek tomu nemožno poprieť výhodu franchisingu, že dáva možnosť aj menším podnikateľským subjektom konkurovať veľkým spoločnostiam za podmienok, ktoré by sami tak ľahko nedokázali dosiahnuť. 

Nezařazené