Technika

Celá naša spoločnosť závisí na technike a technika závisí od spoločnosti, pretože existuje vďaka potrebám spoločnosti. Technický rozvoj mení celú spoločnosť a ľudí. Vynálezy z minulosti majú obrovský dopad na technický rozvoj. Veľmi významnými vynálezmi z minulosti sú koleso, Read More …