Nové zvislé dopravné značky zabezpečuje NDS a ich cena bude takmer 7 mil. eur bez DPH

Cestná sieť je z roka na rok plnšia vozidlami, pribúdajú mladí vodiči, ktorí ešte len zbierajú skúsenosti čo robiť za volantom v rôznych situáciách, a tak sa nemôžeme čudovať, že práve táto kategória vodičov patrí medzi najčastejších vinníkov dopravných kolízií.Množstvo áut na cestách.jpg
 
O kúpe rozhodla NDS
Dopravné značky sú dôležitou súčasťou vozoviek, vodičov riadia, upozorňujú a prikazujú im, ako sa na cestách majú správať, akou rýchlosťou jazdiť, kedy odbočiť či udávajú smer, ak sa účastníci cestnej premávky potrebujú dostať do bodu určenia. Všetky tieto funkcie musia byť jasne a zrozumiteľne vyznačené na vodorovných a zvislých dopravných značkách, aby bola zabezpečená plynulá a bezpečná cestná premávka. Na všetky tieto aspekty dozerá Národná diaľničná spoločnosť, ktorá sa rozhodla zakúpiť nové zvislé dopravné značky, ktorých hodnota dosahuje takmer 7 miliónov eur bez DPH.Zvislé značenie.jpg
 
Víťazom je firma z Martina
NDS má vo svojej údržbe a správe diaľnice, rýchlostné cesty a tiež cesty prvej triedy. Zákazku, ktorá zahŕňa nákup značiek v tomto finančnom objeme, diaľničiari zverili firme Hakom, ktorá má svoje sídlo v Martine. Tento fakt oznámili vo výsledkoch súťaže zverejnením vo vestníku pre verejné obstarávanie. Okrem ceny za samotné značky je v zákazke zahrnutá aj demontáž a montáž zvislého značenia, dodávka nových značiek, k tomu sú prirátané aj elektromechanické premenné značky, nosiče, dopravné zariadenia, príslušenstvá či konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou na všetky druhy ciest, teda diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy.
 
Eurofondy neprispejú
Suma, ktorá bola prvotne predpokladaná práve NDS, bola 7 miliónov eur bez DPH, no konečná suma bude trocha nižšia, a teda 6.923.047,90 eur bez DPH. Tender prebehol formou elektronickej aukcie. Táto zákazka však nebude spolufinancovaná z eurofondov, no napriek tomu bola hlavným kritériom na vyhodnocovanie ponúk výška ceny.