Krásne balkónové zábradlie

Problémy so zábradlím sú predovšetkým v tom, že nebezpečenstvo, ktoré je s ním spojené, nevidieť. Skryté poruchy po rokoch užívania však môžu byť životunebezpečné. Staré železné zábradlie s drôteno-sklenenou výplňou sa po rokoch vystavenia poveternostným vplyvom mení na nebezpečnú hrozbu nielen pre obyvateľov bytu, ale aj pre jeho okolie. Výmena zábradlia sa preto postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou obnovy obvodového plášťa panelových bytových domov.

zabradlie 3
Zábradlia sa najčastejšie opravujú alebo menia v súvislosti s celkovou obnovou bytového domu, alebo keď sa vlastníci bytov rozhodnú zábradlia zjednotiť, prípadne v budúcnosti balkóny alebo lodžie zaskliť a tým vytvoriť z priestoru ďalšiu miestnosť. V takom prípade by mali pri výmene zábradlí myslieť na to, aby sa na ne dal zasklievací systém bez problémov namontovať.
Čo zábradliu chýba
Vzhľadom na pokročilú koróziu oceľových prvkov zábradlie balkónov a lodžií často vykazuje značné chyby alebo poruchy. Týka sa to najmä ukotvenia zábradlí. Stáva sa totiž, že pri obnove sa za veľké peniaze vymení podlahové súvrstvie, ale pôvodné kotvenie stĺpikov zábradlia sa ponechá a stĺpik sa len pohľadovo vybaví manžetou. Výsledok? Skorodovanú pätu stĺpika nikto nevidí, avšak statická schéma zábradlia, ktoré istia už len jeho bočné úchyty, sa významne mení – schopnosť prenášať zaťaženie klesá. Ani tieto bočné úchyty však nemusia byť v poriadku. Ak sa totiž steny balkóna alebo lodžie zateplia bez predchádzajúcej analýzy existujúceho stavu, pokračuje korózia aj pod tepelnoizolačným systémom. Kotvenie sa nachádza v kondenzačnej zóne a korózia potom pokračuje dokonca rýchlejšie ako pred zateplením.

zabradlie 5

Staré za nové
Vo väčšine prípadov existujúce zábradlia staršieho dáta vôbec nespĺňajú dnešné bezpečnostné normy, čo znamená, že opravovať tu už nie je čo a namieste je kompletná výmena za zábradlie nové. Vyberať možno zo silných povrchov v niekoľkých vrstvách tepelne pozinkovaných oceľových profilov alebo sa možno rozhodnúť pre zábradlie na báze hliníka.