Ako na účtovníctvo pri založení spoločnosti?

Účtovníctvo v spoločnosti je veľmi dôležité a malo by sa pri jeho vedení dbať na dôkladnosť, aby boli všetky údaje zapísané správne. Tieto údaje je nevyhnutné zapisovať pravidelne do účtovných kníh tak, aby bolo možné mať jednoduchý prehľad v danom účtovacom období. Do vedenia účtovníctva sa treba pustiť ihneď po založení spoločnosti, pretože je potrebné v prvom roku podnikania začať s vytvorením otváracej súvahy. Účtovanie založenia s.r.o. teda pozostáva zo zápisu prvotnej súvahy, ktorá by sa mala vytvoriť k tomu istému dátumu, kedy oficiálne spoločnosť vznikla.

kontrola účtovníctva

Prostredníctvom vytvorenia otváracej súvahy bude následne možné na konci kalendárneho roka zrealizovať účtovnú závierku, ktorá pozostáva aj z konečného súvahového účtu. Čo sa týka vytvorenia prvotnej otváracej súvahy, pracuje sa tu so zápisom základných účtovných príkladov, ktoré tvorí Základné imanie, zriaďovacie náklady, splatené vklady spoločníkov, pohľadávky nesplatených vkladov a rezervný fond. Prípadne sa taktiež pracuje aj s inými zápismi podľa účtovacej osnovy.

účtovná kniha

Všetky účtovné príklady sa následne zapisujú v otváracej súvahe tak, že ich stav na počiatku sa účtuje na ťarchu voči účtovnému príkladu Začiatočný účet súvahový. Nesplatená i splatená časť Základného imania a zriaďovacie náklady sa účtujú v tomto prípade v ich prospech. To či ste účtovali správne viete zistiť na základe toho, že vám vyjde v súvahe rovnaká konečná suma. Pokiaľ vám suma nesedí, pravdepodobne ste urobili niekde chybu alebo ste sa pomýlili v čísle. Je nevyhnutné si dávať veľký pozor, aby všetko sedelo a pri akejkoľvek chybe radšej účtovné príklady prepočítať. Rovnako je lepšie účtovníctvo prenechať radšej na skúseného účtovníka, ktorý bude mať prehľad v aktuálnych zákonoch a zmenách, ktoré sa každoročne vykonávajú nie len v nich, ale i v účtovnej osnove.