HOME >>
 
  Infraštruktúra územia
    Infostánky
    Infotabule
    Náučné chodníky
    Cyklotrasy
    Odpočívadlá
    Turistické chodníky
  Galéria
  Linky
  Tlačené infomateriály

Cyklotrasy

 
Medzinárodné trasy Regionálne trasy
Cyklomagistrály Lokálne trasy

V západnej a južnej časti Bratislavy a širšieho okolia sa nachádza množstvo cyklotrás rôzneho typu – od diaľkových medzinárodných až po lokálne pre dennú rekreáciu. Je to najmä vďaka vhodným terénnym danostiam, ale aj množstvu ľahko prístupných prírodných pozoruhodností a obnovených kultúrnych pamiatok.

Ďalšie informácie a kontakty:
  www.sckzahorak.szm.sk
  www.sckbicyglo.host.sk
  www.askinter.sk
  www.cyklotrasy.sk
  www.auland-carnuntum.at
  www.radviertel.at
  www.bikeburgenland.at

   
 
   Táto web stránka bola vytvorená vďaka finančnej podpore Európskej únie,
 hlavného mesta SR Bratislavy a Fondu  Západoslovenskej energetiky  nadácie Pontis